Superbuch

Zeichentrickserie / J 1983
 • Serie

Beschreibung

Darsteller

Crew
 • Regie:
  Ryôji Fujiwara
 • Regie:
  Susumu Ishizaki
 • Schöpfer:
  Masako Sugaya Sho Asuka
 • Schöpfer:
  Katsue Miwa Azusa Yamato
 • Schöpfer:
  Hiroshi Masuoka Zenmai Jikake
 • Schöpfer:
  Runa Akiyama Yuu Asuka
 • Schöpfer:
  Eiji Maruyama God
Schauspieler
 • Eiji Maruyama
  Schauspieler:
  Eiji Maruyama, Asami Mukaidono, Kouji Totani, Chiyoko Kawashima, Kôhei Miyauchi, Minoru Yada, Yoku Shioya, Yoshiko Matsuo, Peter Fernandez, Ray Owens, Billie Lou Watt
  God
 • Asami Mukaidono
  Schauspieler:
  Eiji Maruyama, Asami Mukaidono, Kouji Totani, Chiyoko Kawashima, Kôhei Miyauchi, Minoru Yada, Yoku Shioya, Yoshiko Matsuo, Peter Fernandez, Ray Owens, Billie Lou Watt
  Sho Asuka
 • Kouji Totani
  Schauspieler:
  Eiji Maruyama, Asami Mukaidono, Kouji Totani, Chiyoko Kawashima, Kôhei Miyauchi, Minoru Yada, Yoku Shioya, Yoshiko Matsuo, Peter Fernandez, Ray Owens, Billie Lou Watt
  Time Book
 • Chiyoko Kawashima
  Schauspieler:
  Eiji Maruyama, Asami Mukaidono, Kouji Totani, Chiyoko Kawashima, Kôhei Miyauchi, Minoru Yada, Yoku Shioya, Yoshiko Matsuo, Peter Fernandez, Ray Owens, Billie Lou Watt
  Rebecca
 • Kôhei Miyauchi
  Schauspieler:
  Eiji Maruyama, Asami Mukaidono, Kouji Totani, Chiyoko Kawashima, Kôhei Miyauchi, Minoru Yada, Yoku Shioya, Yoshiko Matsuo, Peter Fernandez, Ray Owens, Billie Lou Watt
  Abraham
 • Minoru Yada
  Schauspieler:
  Eiji Maruyama, Asami Mukaidono, Kouji Totani, Chiyoko Kawashima, Kôhei Miyauchi, Minoru Yada, Yoku Shioya, Yoshiko Matsuo, Peter Fernandez, Ray Owens, Billie Lou Watt
  Noah
 • Yoku Shioya
  Schauspieler:
  Eiji Maruyama, Asami Mukaidono, Kouji Totani, Chiyoko Kawashima, Kôhei Miyauchi, Minoru Yada, Yoku Shioya, Yoshiko Matsuo, Peter Fernandez, Ray Owens, Billie Lou Watt
  Jacob
 • Yoshiko Matsuo
  Schauspieler:
  Eiji Maruyama, Asami Mukaidono, Kouji Totani, Chiyoko Kawashima, Kôhei Miyauchi, Minoru Yada, Yoku Shioya, Yoshiko Matsuo, Peter Fernandez, Ray Owens, Billie Lou Watt
  Isaac
 • Peter Fernandez
  Schauspieler:
  Eiji Maruyama, Asami Mukaidono, Kouji Totani, Chiyoko Kawashima, Kôhei Miyauchi, Minoru Yada, Yoku Shioya, Yoshiko Matsuo, Peter Fernandez, Ray Owens, Billie Lou Watt
 • Ray Owens
  Schauspieler:
  Eiji Maruyama, Asami Mukaidono, Kouji Totani, Chiyoko Kawashima, Kôhei Miyauchi, Minoru Yada, Yoku Shioya, Yoshiko Matsuo, Peter Fernandez, Ray Owens, Billie Lou Watt
 • Billie Lou Watt
  Schauspieler:
  Eiji Maruyama, Asami Mukaidono, Kouji Totani, Chiyoko Kawashima, Kôhei Miyauchi, Minoru Yada, Yoku Shioya, Yoshiko Matsuo, Peter Fernandez, Ray Owens, Billie Lou Watt